สวนสนุก

Scenical Excite

Admission Fee
200 THB
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - นั่งรถไฟ Gold Rush 1 รอบ
 • - คูปองอาหารมูลค่า 50 THB
Adults
1,250 THB
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - ส่วนสูง 141 ซม. ขึ้นไป
 • - เล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิด ในสวนสนุกยกเว้น speed way และ capture the flag
Kids
850 THB
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - ส่วนสูง 101-140 ซม.
 • - เล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิด ในสวนสนุกยกเว้น speed way และ capture the flag
Senior
600 THB
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - อายุุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป
 • - เล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิด ในสวนสนุกยกเว้น speed way และ capture the flag
 • **โปรดแสดงบัตรประชาชน
Family
2,850 THB
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 2
 • - เล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิด ในสวนสนุกยกเว้น speed way และ capture the flag

   สวนน้ำ

Scenical Splash

Adults
890 THB
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - ส่วนสูง 141 ซม. ขึ้นไป
 • - รวมค่าเข้าสวนน้ำ และค่าเครื่องเล่นทุกชนิดในสวนน้ำ
Kids
680 THB

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - ส่วนสูง 101-140 ซม.
 • - รวมค่าเข้าสวนน้ำ และค่าเครื่องเล่นทุกชนิดในสวนน้ำ

Senior
680 THB

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - อายุุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป
 • - รวมค่าเข้าสวนน้ำ และค่าเครื่องเล่นทุกชนิดในสวนน้ำ
 • **โปรดแสดงบัตรประชาชน

Family
2,500 THB

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 2
 • - รวมค่าเข้าสวนน้ำ และค่าเครื่องเล่นทุกชนิดในสวนน้ำ

  สวนสนุก

           Scenical kids

Adults
550 THB

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - ส่วนสูง 141 ซม. ขึ้นไป
 • - รวมค่าเข้าสวนสนุก และค่าเครื่องเล่นทุกชนิด ยกเว้น X-MAX

Kids
450 THB

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - ส่วนสูง 101-140 ซม.
 • - รวมค่าเข้าสวนสนุก และค่าเครื่องเล่นทุกชนิด ยกเว้น X-MAX

Senior
400 THB

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - อายุุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป
 • - รวมค่าเข้าสวนสนุก และค่าเครื่องเล่นทุกชนิด ยกเว้น X-MAX
 • **โปรดแสดงบัตรประชาชน

Family
1,500 THB

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - ผู้ใหญ่ 2 ท่าน + เด็ก 2

  สวนสนุกสวนน้ำ

Scenical Excite

Adults
2,000 THB
 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - ส่วนสูง 141 ซม. ขึ้นไป
 • - รวมค่าเข้าสวนสนุกและสวนน้ำ
Kids
1,420 THB

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - ส่วนสูง 101-140 ซม.
 • - รวมค่าเข้าสวนสนุกและสวนน้ำ

Senior
1,180 THB

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • - อายุุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป
 • - รวมค่าเข้าสวนสนุกและสวนน้ำ
 • **โปรดแสดงบัตรประชาชน