โปรโมชั่น

4TH Pay One Baht

โปรคนที่ 4 จ่าย 1 บาท
3 คนแรกราคาปกติ คนที่ 4 จ่ายเพียง 1 บาท
ราคาพิเศษเฉพาะเข้าสวนน้ำหรือสวนสนุก

Fun & Easy

Fun & Easy
ยิ่งเล่นยิ่งคุ้มกับโซนสวนสนุก
โปรโมชั่น Token ชวนเล่นให้จุใจ

แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรซีนิคอลเวิลด์
ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 2561

School  Break Splash

School Break Splash
(โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ

School  Break Trio

School Break Trio
(โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนสนุกและสวนน้ำ

School  Break Splash

School Break Splash
(โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนน้ำ

School  Break Trio

School Break Trio
(โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่)
แพ็คเกจห้องพักรวมบัตรสวนสนุกและสวนน้ำ